Actieleernetwerk onboarding

Er is al een actieleernetwerk gestart. Daar zijn sinds januari dit jaar tien organisaties met elkaar aan de slag om onboarding te verbeteren. Goede onboarding verhoogt de betrokkenheid en verbinding van de professional bij de werkzaamheden en organisatie.

Actieleernetwerk magneetdenken

Een ander actienetwerk binnen Actieprogramma behoud heeft als thema magneetdenken. Bij magneetdenken richten organisaties zich volledig op het centraal stellen van de medewerkers aan de hand van acht magneetkenmerken.

Meedoen met Actieprogramma behoud

Naast de regio Amsterdam & Diemen hebben organisaties in de regio's Noord-Holland Noord en  Zaanstreek-Waterland ook de intentie uitgesproken om mee te doen met Actieprogramma behoud. Op dit moment zijn we in gesprek met alle organisaties die aangegeven hebben mee te willen doen. We maken na de zomer bekend welke organisaties dit jaar gaan deelnemen aan het programma. 

zorgprofessional

Actieprogramma behoud

Het is een maatschappelijke opgave van ons allemaal om zorg- en welzijnspersoneel te behouden om te blijven voldoen aan de zorgvraag. Sigra ondersteunt haar leden hierbij. Daarom is Sigra gestart met het Actieprogramma behoud. Lees  hier meer over Actieprogramma behoud.  

Meer informatie