Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis

Verpleeghuizen in de regio’s Amsterdam, Amstelland en de Meerlanden hebben zich ingezet voor de kwaliteitsverbetering van de verhuizing naar een verpleeghuis. Onderdeel hiervan is het aanbieden van heldere, eenduidige informatie over het gehele verhuisproces: vanaf het moment dat een opname voor het eerst overwogen wordt tot het moment dat de verhuizing achter de rug is. Het resultaat: een brochure met duidelijke, algemene informatie over de verhuizing, voor de regio’s Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. 

Doel
Deze brochures zijn geschreven voor de cliënt en diens naasten en worden aangeboden aan verwijzers, zodat er duidelijke en eenduidige informatie verstrekt kan worden. In de brochure wordt het verhuisproces toegelicht in zeven onderdelen: 

  1. De optie om te verhuizen komt in beeld
  2. De verhuizing komt dichterbij
  3. Aanvragen van de Wlz-indicatie
  4. U krijgt het indicatiebesluit
  5. Wachten op een plek in het verpleeghuis
  6. Tijd voor de verhuizing
  7. Wennen aan uw nieuwe woonplek

 De focus ligt op de stappen die de meerderheid van de cliënten en hun naasten moeten doorlopen. Specifieke informatie, die verschilt per verpleeghuis, is bewust achterwege gelaten. 

LET OP: vanwege de coronacrisis kan het zijn dat de informatie over bezoek en verhuizen tijdelijk niet actueel is. Om verwarring te voorkomen, is er een waarschuwing toegevoegd aan de brochure. De meest actuele informatie is op te vragen bij het verpleeghuis naar keuze. Wanneer de coronacrisis geen invloed meer heeft op het verhuisproces, zullen de brochures herzien worden. 

Amsterdam
Betreft de gemeente Amsterdam. Samenwerking tussen Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, Cliëntenbelang Amsterdam, Zonnehuisgroep Amstelland en Zorggroep Amsterdam Oost. Ondergebracht en onderhouden door SIGRA. 

Folder verpleeghuis Amsterdam   Folder verpleeghuis Engels
Nederlands                                                     English

Amstelland-Meerlanden
Betreft de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Samenwerking tussen Amstelring, Brentano, Cordaan, PCSOH en Zonnehuisgroep Amstelland, met toevoegingen van het CIZ, Participe Amstelland en Gezondheidscentrum Floriande. Ondergebracht en onderhouden door SIGRA. 

Folder verpleeghuis Amstelland-Meerlanden