Professionals op het podium

Met het thema "Professionals op het podium" vierden de sprekers op de conferentie zowel de successen in de regio als de ambitie om samen de transitie in te gaan. Lex Staal en Gerda Van Dijk zetten de bestuurders aan het denken over hoe we kijken naar onze samenwerking en hoe we deze samen richting kunnen geven. 

Sociaal werk is de spil bij de benodigde transitie

Lex Staal vertelde over de essentiële rol van sociaal werk. Aan de hand van levendige voorbeelden kwam naar voren dat sociaal werk, in al zijn vormen, onmisbaar of zelfs de spil is bij de benodigde transitie in ondersteuning en zorg.

Organisaties zijn levende ecosystemen

Gerda van Dijk bood een frisse blik op organisatorische verandering door te stellen dat we organisaties moeten beschouwen als levende ecosystemen. Een ecosysteem waarvan de grenzen niet afgebakend zijn, waarvan de vitaliteit overeind blijft door beweging, door variëteit, en door aanpassingsvermogen. Dit perspectief vraagt om een ander soort leiderschap. Een ecosysteem waarin alles met alles verband houdt, vraagt om een leiderschap dat voorbijgaat aan de illusie van maakbaarheid en openstaat voor onvoorziene gevolgen. 

Wandverslag brengt eerste bestuurlijke conferentie tot leven

De conferentie sloot af met een creatieve weergave van de discussies in de vorm van een wandverslag, een visuele samenvatting gecreëerd door tekenaars die ter plekke de inspiratie en dialoog vastlegden. Dit wandverslag gaat nu op tournee langs de leden in de regio om de opgedane inzichten breed te verspreiden.

Tekst gaat verder onderaan de afbeelding. 

Wandverslag bestuurlijke conferentie

Toekomstklaar: samen voor een betere zorg en welzijn

Ter afsluiting een oproep aan de Sigra leden in de regio: het veranderende zorg- en welzijnslandschap vraagt veel van professionals. Wat hebben zij nodig om goed op deze veranderingen te worden toegerust? Laten we onze krachten bundelen en ons commiteren aan de beweging Toekomstklaar, waarmee we professionals betrekken en faciliteren om actief mee te denken en zich voor te bereiden op de transitie.

Meer informatie