Voortgang van het project

In coalitieverband deelden de projecteigenaren tijdens zes meetings de voortgang en daarbij vond collegiale toetsing en advisering plaats. Onderstaand kun je de voortgangsrapportage van januari tot en met juni 2022 downloaden. 

 

Meer informatie