Tijdelijke subsidie coronabanen

Sinds de uitbraak van COVID-19 staat door een verhoogde werklast de zorg onder druk. Het kabinet stelt een budget van €80 miljoen beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen. Werkgevers kunnen subsidie krijgen om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies. 

Subsidie is mogelijk voor een periode van maximaal 6 maanden, binnen de subsidiabele periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De subsidiabele periode kan worden verlengd tot 1 september 2021 bij het volgen van een mbo-certificaat op niveau 3 van zes maanden. Het contract van werknemers in een coronabaan mag geen langere looptijd hebben dan zes maanden. 

Bekijk in het filmpje van Rijksoverheid hoe een aanvraag kan worden voltooid. 

Soorten ondersteunende functies

Is jouw organisatie nog op zoek naar ideeën voor functies? Lees het interview met Arkin waarin wordt verteld hoe meerdere medewerkers worden ingezet in drie type rollen coronabanen.

Of denk aan iemand met ervaring met:

  • muziekoptredens (in verzorgingstehuizen);
  • koken voor grote groepen mensen;
  • receptioniste;
  • kapper;
  • gym, dans- en yogadocent voor kinderen en 50+'ers;
  • administratief werk;
  • internationale medische congressen gegeven;
  • ervaring met het regisseren van een pubquiz, bingo of andere activiteiten en hoe dit op een leuke manier toegespitst kan worden op de doelgroep.

 

In de pool van Extrahandenvoordezorg hebben we meerdere medewerkers direct beschikbaar. Mail naar contactpunt@sigra.nl voor meer informatie.

Logo Extra handen voor de zorg