Regeling Coronabanen

 • Start met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 (of 1 september 2021 als dit noodzakelijk is om een bbl-deelcertificaat af te ronden).
 • Doelgroep: alle zorgorganisaties die onder de definitie van het stagefonds vallen.
 • Het gaat om nieuwe instroom vanaf 1 januari 2021 ten behoeve van bovenformatieve banen ter ondersteuning van het personeel in de zorg.
 • Subsidie omvat volledige loonkosten gedurende 6 maanden (120% WML + ORT + eindejaarsuitkering + vakantiegeld + pensioen- en sociale zekerheidslasten) plus een opslag van maximaal 20% voor begeleidingscapaciteit. Salarisinschaling bijvoorbeeld volgens cao VVT volgnummer 10, voorkomend in de salarisschalen FWG 15 t/m 30 of bijvoorbeeld cao Ziekenhuizen per 1 januari 2021, volgnummer 10, voorkomend in de functiegroepen FWG 15 t/m 30.
 • Coronamedewerkers moeten minstens twee maanden minimaal gemiddeld 20 uur per week worden ingezet. Voor de duur van de arbeidsovereenkomst zijn verschillende varianten mogelijk maar de arbeidsovereenkomst mag maximaal 6 maanden duren. Je kunt gebruik maken van deze modelovereenkomst.  
 • De werkgever mag voor de coronabanen geen andere financiering aanwenden.
 • Verdeling van de subsidie gaat volgens het principe: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De subsidie kan worden aangevraagd van 1 maart tot en met  31 maart 2021.

 

Functienamen voor de verantwoording

Ten behoeve van de arbeidsovereenkomst met de tijdelijke medewerker kan gekozen worden uit de volgende functienamen. Deze functienamen moeten gebruikt worden om in aanmerking te komen voor de subsidie:

 • Coronabaan – gastvrouw
 • Coronabaan – zorg-assistent/zorgbuddy
 • Coronabaan – ADL – ondersteuner
 • Coronabaan – welzijns-assistent
 • Coronabaan – ondersteuner zorgmedewerker
 • Coronabaan – ondersteuner veiligheid

 

Taakvoorbeelden Coronabanen in de zorg

Bekijk en download: voorbeelden van taken die binnen de functies vallen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Coronabanen algemeen of coronabaan met opleiding

 1. Coronabaan algemeen: mensen kunnen tijdelijk in dienst genomen worden ter ondersteuning van vaste medewerkers.
 2. Coronabaan met opleiding: het aanmelden voor een opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. Een optie is om via de Nationale Zorgklas bbl-deelcertificaten in een aantal maanden te laten behalen. Dit is vanaf medio januari 2021 mogelijk en gaat om de leereenheden Individuele Basiszorg (mbo niveau 2) of Individuele Zorg (mbo niveau 3). Bekijk ook de Leaflet Leereenheden NZK.

De subsidie geldt tot 1 september 2021 als direct gestart wordt met de opleiding “Individuele Basiszorg” op niveau 3. De zorginstelling kan ook zelf deze opleiding verzorgen met partijen waarmee ze opleidingsovereenkomsten hebben zoals bijvoorbeeld roc’s.

Voor beide soorten coronabanen geldt dat je gebruik kan maken van het aanbod van kandidaten van Extra handen voor de zorg. Je mag daarnaast ook zelf kandidaten werven en inzetten op een gesubsidieerde coronabaan.

Begeleiding

Omdat nieuwe instroom veel begeleidingscapaciteit vergt, is in de subsidieregeling 20% extra vergoeding opgenomen bovenop de loonkosten. De zorgorganisatie kan de begeleiding zelf doen of dit via de Nationale Zorgklas laten lopen. Wordt voor de laatste optie gekozen, dan wordt ook het praktijkonderwijs op de werkvloer geregeld, mits er in de regio een ‘klas’ van tenminste vijftien coronabanen is.

Tijdpad

 • 1 maart 2021: aanvraag subsidie mogelijk bij DUS-I, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
 • 1 juli 2021: sluiting subsidieperiode, behalve als mensen op een coronabaan een bbl-deelcertificaat van 6 maanden behalen. Dan is verlenging tot 1 september mogelijk.

 

Subsidie aanvragen

Van 1 maart 2021 09:00 uur tot en met 31 maart 2021 om 17:00 uur kunnen organisaties de subsidie aanvragen. Het beschikbare bedrag van €80 miljoen wordt evenredig verdeeld over de complete aanvragen. Raadpleeg het subsidieportaal DUS I (VWS) voor de actuele informatie over de regeling Coronabanen.  Bekijk op Rijksoverheid een video over het aanvragen van subsidie voor coronabanen.

Alles op een rijtje

In vijf korte video’s is alles over de inzet van gesubsidieerde coronabanen door Extrahandenvoordezorg nog eens voor je op een rijtje gezet. Hieronder de eerste video.

 

Logo Extra handen voor de zorg