Ook na 31 december

RegioPlus adviseerde het ministerie om de mogelijkheid tot extra ondersteuning in de sector met coronabanen ook na 31 december 2021 voort te zetten. Het ministerie heeft dit advies ter harte genomen. Gezien de korte doorlooptijd is ervoor gekozen bij de inrichting zo veel mogelijk aan te sluiten bij de eerste twee rondes van coronabanen. Uitgangspunt hierbij is een subsidie van maximaal 120% van het wettelijk minimumloon, waar ook toeslagen en sociale lasten in worden meegenomen. Bovendien wordt wederom gekeken of via de Nationale Zorgklas scholing kan worden aangeboden om de tijdelijke werknemers op te leiden.

RegioPlus spreekt met het ministerie over mogelijkheden om bestaande coronabanen met deze nieuwe regeling te verlengen en, in aansluiting op de behoefte van het veld, te kijken naar een mogelijke uitbreiding van de functies die met deze subsidie kunnen worden gefinancierd.

Sigra is aangesloten bij Regioplus, het samenwerkingsverband van 14 regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn.

Voorlopige informatie

De voorlopige informatie die het ministerie over de derde ronde coronabanen heeft gepubliceerd, staat op de website van VWS. Zij streven naar publicatie van de volledige regeling in het eerste kwartaal van 2022. Met vragen kan je terecht bij VWS: VWSsubsidies@minvws.nl

Webinar

Op 13 januari organiseert Actiz een webinar over coronabanen. Deze is ook opengesteld voor de leden van RegioPlus en VGN. Actiz heeft expliciet aangegeven dat het niet de bedoeling is dat er opleiders aansluiten omdat de insteek zich daarvoor niet leent. Voor onderwijs-inhoudelijke punten plannen zij eventueel iets nieuws. Aanmelden voor het webinar kan hier