Crisisoverleg VVT

Sigra ondersteunt het VVT crisisoverleg (Amsterdam/Flevoland/Gooi-vechtstreek). Dit betreft allerhande activiteiten die voorbij komen in de crisissituatie en waarbij samenwerking nodig is.

RAGA

Sigra ondersteunt het RAGA-overleg. Dit is het wekelijkse afstemmingsoverleg met ROAZ, contactpersonen van coördinatiepunten tijdelijke zorg (COVID, ELV, GRZ) en van de transferbureau’s van ziekenhuizen. 

Crisisoverleg gehandicaptenzorg

Sigra ondersteunt de afstemming onder gehandicaptenzorg-organisaties (GHZ-organisaties) in Amsterdam-Flevoland. We inventariseren de capaciteit van de cohortverpleging van de aanbieders in Noord-Holland en stemmen het plan van aanpak ‘Regionale covid-19 unit GHZ’ af met alle regio’s in Noord-Holland.

Laptops, tablets en smartphones voor cliënten

Er zijn verschillende initiatieven gestart om devices zoals laptops, tablets en smartphones voor cliënten te organiseren. Met zo’n device kunnen zijn bijvoorbeeld contact onderhouden met naasten en zorgverleners. Sigra brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Digitale overdracht beelden en verslagen

Door corona worden patiënten vaker van het ene ziekenhuis naar het andere overgedragen. Het Twiinproject DVDExit is versneld om landelijke uitwisseling van radiologiebeelden en verslagen mogelijk te maken.

Capaciteit covid-19 Cohort-units zichtbaar

POINT is een digitaal samenwerkingsplatform waarmee zorgverleners die betrokken zijn bij patiënttransfer informatie met elkaar kunnen delen. Ook de capaciteit van de covid-units is er zichtbaar. Het ROAZ heeft daardoor direct inzage.

Ook is er een speciaal corona-formulier ontwikkeld voor eenduidige informatieoverdracht.

Ondersteuning coronatesten voor GGD

Sigra zorgt voor een veilige netwerk infrastructuur voor de GGD’en om coronatesten te kunnen uitvoeren en de resultaten kunnen terugkoppelen naar iedere Nederlander.

ROAZ werkgroep Inzet extern personeel fase 3

Sigra is voorzitter van de projectgroep 'Inzet extern personeel'. De werkgroep bestaat uit profit en non-profit organisaties die samen scenario’s uitwerken voor de inzet van extern personeel in fase 3 (het ‘zwarte scenario’). Er is een menukaart ontwikkeld waarin verschillende opties voor de inzet van extern personeel worden weergegeven, inclusief contactgegevens en standaard overeenkomsten. 

Logo alleen samen krijgen we corona onder controle