Commissie Convenant

De Commissie Convenant borgt de afspraken tussen politie, OM, koninklijke marechaussee, Ziekenhuizen, GGZ en GGD rondom 24-uurs bereikbaarheid en het opnemen van contact. Het doel van de Commissie Convenant is om verbeterpunten te bespreken en problemen te signaleren. Daarnaast wordt om het jaar een seminar georganiseerd t.b.v kennis en verdieping.
 

Convenant en informatieve handreiking

De essentie van het convenant is de afspraak dat alle partijen contactfunctionarissen benoemen, zodat de partijen 24 uur per dag bereikbaar zijn. Sigra houdt hiervoor een lijst bij met de 24-uurscontactpersonen.
Naast het convenant is de informatieve handreiking opgesteld, een bijlage van het convenant, waarin procedures en gedragsregels beschreven staan voor een aantal veel voorkomende situaties. 
Het convenant is in 1998 gesloten door ondertekening van alle betrokken partijen. Sindsdien zijn het convenant en de informatieve handreiking meerdere malen herzien, herschreven en geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen zijn onder andere het doen van aangifte in geval van agressie tegen medewerkers en het 'Stroomschema Aangiftebeleid Psychiatrie' dat door de werkgroep geweld in de psychiatrie is opgesteld.
Sinds juli 2017 is de vernieuwde versie van het convenant en de informatieve handreiking van kracht.

Commissie Convenant

Om er voor te zorgen dat de gemaakte afspraken continu geactualiseerd worden is de Commissie Convenant opgericht. De Commissie Convenant vangt signalen uit het veld op voor verbeteringen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties en komt twee keer per jaar bijeen. (twee) Jaarlijks organiseert de Commissie een symposium waarin een actueel thema centraal staat. 

Historie

In 1998 bestond zowel bij de politie als bij de zorginstellingen de behoefte aan meer informatie over elkaars posities en gedragsregels en goede afspraken over hoe men elkaar benaderd. In de regio’s Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en delen van Amstelland en Gooi en Vechtstreek is daarom een convenant tussen zorgaanbieders, politie en het Openbaar Ministerie over deze onderwerpen afgesloten. Daarmee bestaat het convenant al ruim 20 jaar.

Deze samenwerking is onderdeel van het basislidmaatschap van SIGRA