CareXS Meddy eTRS

Begin 2019 tekende SIGRA namens de apotheken en twaalf thuiszorgorganisaties een overeenkomst met Connected Health Solutions en startten we met de implementatie van CareXS Meddy: een elektronisch toedienregistratie systeem (eTRS). 

Tot voor kort maakte de thuiszorg gebruik van papieren toedienlijsten voor de registratie van het toedienen van geneesmiddelen. Deze lijsten werden verstrekt door apotheken. In SIGRA-verband werken we samen aan het verbeteren van de medicatieveiligheid en het terugdringen van administratieve lasten door het toedienproces te digitaliseren: de apotheken (Farmaceutisch Bureau Amsterdam) en de thuiszorginstellingen kozen voor één eTRS: CareXS Meddy. Benieuwd naar de praktijkervaringen? Bekijk de vlogs of lees het interview met apotheker Sai-Hong Lam 

Door het Apotheek Informatie Systeem (AIS) te koppelen aan de app CareXS Meddy is het registratieproces sterk vereenvoudigd en kunnen papieren toedienlijsten worden vervangen door een altijd actuele digitale toedienlijst. Hierdoor wordt het toedienen van medicatie digitaal gecontroleerd en afgetekend door de thuiszorginstelling. 

Waarom CareXS Meddy?

Door het gebruik van CareXS Meddy verbetert het toedienregistratieproces voor de cliënt in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. Het aantal koppelingen dat apothekers met deze systemen moeten maken, wordt sterk beperkt. Thuiszorgmedewerkers beschikken tijdig over actuele medicatiegegevens tijdens het toedienen, wat de medicatieveiligheid ten goede komt. Daarnaast verloopt digitale informatie-uitwisseling tussen apotheker en thuiszorg en de verwerking van toedienlijsten voor de thuiszorg veel efficiënter. Het verbeterde inzicht en afname van het aantal handelingen in de zorgketen zorgt verder voor een ‘beter zorgmoment’ en toename van de medicatieveiligheid.

Functionaliteiten (o.a.)

 • Elektronische toedienlijsten van apotheek naar thuiszorg
 • Elektronische Registratie van toediening door thuiszorg
 • Registratie en inzage cliëntenmedicatie 
 • Dubbele medicatiecontrole op afstand 
 • Managementinformatie /rapportages o.a. BEM 3+ geregistreerde cliënten 
 • Veilige notities en communicatie tussen collega’s en tussen apotheek en thuiszorg onderling

De rol van SIGRA 

SIGRA kocht het eTRS CareXS Meddy namens meer dan 65 afnemers in en exploiteert het. We zijn verantwoordelijk voor: 

 • Het regionaal samenbrengen van de apothekers en de Thuiszorginstellingen;
 • afstemming van werkafspraken voor de gebruikersgroep; 
 • het regiobeheer over CareXS Meddy; en 
 • de doorontwikkeling. 

Vragen of hulp nodig?  

 • Heeft u vragen over CareXS Meddy (met support-contract), bijvoorbeeld over uw toegang, wachtwoord vergeten, en dergelijke? Zie de Q&A of stel ze via de boodschappendienst op CareXS.com
 • Werkt uw CareXS Meddy niet naar behoren? Neem dan contact op met de Servicedesk: 020- 8208 555.
 • Heeft u vragen over de facturering van uw abonnement of is er sprake van een praktijkovername? Neemt u dan contact op met de Abonnementenadministratie: 020-512 8850.

Ook gebruikmaken van CareXS Meddy? 

Neem contact op met Mark Stiegelis of stuur een e-mail naar servicemanagement@sigra.nl

Lees meer over de ICT-diensten in zorg & welzijn die wij bieden