Bewustwording Privacy & Informatieveiligheid

Pas op! Privacy & Informatieveiligheid

'Persoonsgegevens? Daar ga ik integer en zorgvuldig mee om!' 

SIGRA - Bewustwordingscampagne - 2 t/m 13 oktober 2017

Van 2 tot en met 13 oktober 2017 besteden we aandacht aan privacy en informatieveiligheid. De campagne is bedoeld om privacy en informatieveiligheid onder de aandacht te brengen bij patiënten en zorg- en welzijnsprofessionals.  Door hier gezamenlijk twee weken lang bij stil te staan, zorgen we ervoor dat we extra aandacht besteden aan het integer en zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens. De bewustwordingscampagne loopt gelijktijdig met de landelijke campagne Alert Online en de ZEKER campagne over informatiebeveiliging van de NVZ. 

Hoe integer en zorgvuldig gaat u om met (persoons)gegevens?

Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om integer en zorgvuldig om te gaan met (persoons) gegevens: patiënten en zorg- en welzijnsprofessionals hebben hierin beide een aandeel. 
Zodoende willen we u vragen om aankomende weken elke dag stil te staan bij de vraag: 
Hoe integer en zorgvuldig ga ik om met (persoons)gegevens? 
Help elkaar ook om integer en zorgvuldig om te gaan met (persoons)gegevens. Zet privacy en informatieveiligheid bijvoorbeeld op de agenda van een team/ afdelingsoverleg of maakt gebruik van het campagne materiaal dat u op deze pagina kunt vinden.

Materiaal

Voor de campagne is materiaal ontwikkeld. Samen met een illustrator zijn er 5 situaties uitgewerkt waarin privacy geschonden wordt. Op basis hiervan zijn er 5 posters en folders ontwikkeld met meer uitleg over hoe je deze situaties kan voorkomen. Het materiaal kunt u hieronder downloaden en zelf printen, zodat u het in de organisatie kunt gebruiken. Leg de folders bijvoorbeeld op tafel in de lunchruimte en hang de posters aan een muur. 

Folders

Door op de onderstaande afbeelding te klikken, opent een nieuw scherm zodat u de folder kunt bekijken en downloaden.

De eerste vier folders zijn voor zorgverleners, de laatste voor de patiënt en kunt u in de wachtkamer neerleggen. Op de achterkant van de folder kunt u schrijven wie binnen uw organisatie de contactpersoon is voor vragen die gerelateerd zijn aan het onderwerp. U kunt de folders dubbelzijdig op 1 A4 printen. De 4 folders voor de Zorgprofessionals kunt u vervolgens dubbelvouwen tot een A5 folder. De folder voor de client kunt u in het midden knippen waardoor u 2 folders krijgt.

Posters

Door op de onderstaande afbeelding te klikken opent u het bestand met alle posters die u op A3 kunt printen.

Bewustwordingsberichten

Er zijn een aantal berichten opgesteld die u als basis kunt gebruiken om zelf een mail of intranet bericht op te stellen. Deze bewustwordingsberichten zijn in één bestand in het overzicht aan de linker kant te downloaden.

Wachtkamerscherm vermelding

Een vermelding die u op de schermen kan laten weergeven is binnenkort links te downloaden.

Samenvatting nieuwe wet en regelgeving

Een een up to date samenvatting van de wet en regelgeving is gemaakt.
U kunt het volledige bestand aan de linkerkant downloaden.

Post-it

Komt u een situatie tegen die niet helemaal in orde is? Attendeer collega’s daar dan op! U kunt bijvoorbeeld en tip voor een collega op een (Pas Op Privacy) Post-it schrijven en deze op de situatie plakken die niet in orde is. De Pas Wilt u de speciale Pas op Privacy Post-its gebruiken? Deze kunt u bestellen bij ftouri@sigra.nl  

Extra informatie op de website van SIGRA

Extra achtergrondinformatie over privacy en informatieveiligheid kunt u hier vinden. Indien gewenst kunt u deze ook onder de aandacht brengen in uw organisatie.

Wie organiseren de campagne?

In SIGRA verband is gezamenlijk het materiaal voor deze campagne ontwikkeld. Het idee om de campagne te organiseren is gekomen uit de SIGRA werkgroep privacy en informatieveiligheid eerstelijn, waarin het Farmaceutisch Bureau Amsterdam (FBA), Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG), het Regionaal Overleg Huisartsen Amsterdam (ROHA),  Huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKA), Stichting Gezondheidscentra Zuidoost (GAZO), Huisartsenposten Amsterdam (HpA), Oefentherapeuten Mensendieck en Cliëntenbelang Amsterdam deelnemen.

Welke andere campagnes zijn er tegelijk rondom Privacy en Informatieveiligheid

De bewustwordingscampagne loopt gelijktijdig met de landelijke campagne Alert Online en de ZEKER campagne van de NVZ
Het thema van Alert Online is dit jaar "Word een Cybersecurity Held!": Jij kan helpen om jezelf, je familie, je collega’s en je vrienden meer bewust te maken van cyber security. Hoe? Word een Cybersecurity Held! Een Cybersecurity Held is ‘alert online’, geeft het goede voorbeeld en helpt anderen op het gebied van cybersecurity. Je beschermt dus niet alleen jezelf online, maar ook de mensen om je heen. Dat kan door je oma te leren om een valse e-mail te herkennen of door een artikel over veilige wachtwoorden te delen op Facebook. Samen maken we Nederland zo online een stuk veiliger.

 

Meer informatie:

Voor meer informatie over de campagne kunt u contact opnemen met Fanta Touri van SIGRA. ftouri@sigra.nl 

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over uw organisatie, zoek dan contact met de persoon die in uw organisatie het thema privacy of informatieveiligheid onder zich heeft.

Hartelijk dank voor uw medewerking, namens de organisatie:

 

 

 

 

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl