Samenwerkende verpleeghuizen: Positief gezond ouder

Bestuurders van zes ouderenzorgorganisaties en het zorgkantoor in Amstelland en de Meerlanden ondertekenden op 12 juli 2022 hun gezamenlijke Regiovisie op de ouderenzorg: ‘Positief Gezond oud worden is voor iedereen anders'. Deze is hieronder te downloaden.

Kwalitatief goede ouderenzorg in de toekomst, dat is de gezamenlijke ambitie. Daarbij is hun uitgangspunt dat iedere oudere en zijn unieke omgeving leidend moet zijn voor de manier waarop zorg en ondersteuning wordt ingezet. Want positief gezond ouder worden betekent voor iedereen iets anders.

Daarvoor is een beweging nodig die leidt tot nieuwe woonzorgvormen, meer passende zorg en ondersteuning en zorgzamer samenleving. Dat is een brede maatschappelijke opgave. In dit inspiratiedocument delen de ouderenzorgorganisaties en het zorgkantoor hun gezamenlijke visie en de rol van netwerkpartner die zij voor zichzelf zien. Lees welke stappen ze gaan zetten om hun doelen te behalen en op welke manier technologie, digitalisering en regionaal werkgeverschap daarbij een rol spelen.

De regiovisie is het startpunt op weg naar ouderenzorg die het mogelijk maakt om Positief Gezond oud te worden in Amstelland-Meerlanden, ieder op zijn eigen manier.

Meer informatie