Bouwstenen

Hierbij ligt de focus op vier bouwstenen:

  1. Wonen en zorg: Creëer een buurt, wijk en stad waar wonen, zorg en welzijn een natuurlijke, duurzame en levensbestendige omgeving vormen met zorg voor elke Amsterdammer, al dan niet zelfredzaam.
  2. Gezonde fysieke omgeving: ​ Fysieke, sociale en maatschappelijk gezonde omgeving die uitnodigt tot het streven naar een gezonde levensstijl.
  3. Toekomstig (woon)zorglandschap:  De groei van de stad en de toenemende en veranderende zorgvraag leiden tot veranderingen in het fysieke en het ruimtelijke zorglandschap. Dit vraagt om een herijking van de ruimtelijke principes voor een toekomstbestendige (woon)zorginfrastructuur.​
  4. ​ Maatschappelijk  vastgoed​: De groeiende en veranderende stad heeft een goede spreiding aan betaalbaar maatschappelijk vastgoed nodig om de behoefte aan zorg en welzijn te accommoderen.

De coalitie verbindt zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis, Cliëntenbelang en de Federatie van Woningcorporaties om deze fundamenten in gezamenlijkheid te leggen.