Informatieve Handreiking commissie Convenant

Onderdeel van het convenant is een informatieve handreiking. Hierin staan de procedures en gedragsregels die gelden voor een aantal veel voorkomende situaties.

 

Commissie

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten convenant partners en komt twee keer per jaar bijeen. Om het jaar organiseert de commissie een symposium waarin een actueel thema centraal staat.

Historie

In 1998 bestond zowel bij de politie als bij de zorgorganisaties de behoefte aan meer informatie over elkaars posities en gedragsregels en goede afspraken over hoe men elkaar benadert. In de regio’s Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en delen van Amstelland en Gooi- en Vechtstreek is daarom een convenant tussen zorgaanbieders, politie en het Openbaar Ministerie over deze onderwerpen afgesloten. Daarmee bestaat het convenant al ruim twintig jaar.