Stadsbrede samenwerking

Ingrijpende veranderingen zijn nodig om Amsterdammers ook in 2040 ondersteuning en zorg te bieden die bij hen past. Amsterdam Vitaal & Gezond is de stadsbrede samenwerking van Sigra, gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis en Cliëntenbelang Amsterdam waarin we gezamenlijk met deze opgaven aan de slag gaan. Want alleen samen kunnen we passende zorg en ondersteuning bieden. Samen gaan we voor vitale en gezonde Amsterdammers.

Lees meer op Amsterdam Vitaal & Gezond