Bescherming van de privacy van patiënten

XDS staat voor cross-enterprise document sharing. Het is de bedoeling dat in heel Nederland ziekenhuizen volgens deze standaard gegevens en beelden gaan uitwisselen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het beschermen van de privacy. Patiënten moeten uitdrukkelijk toestemming geven voor het uitwisselen van informatie.

Afspraken met de deelnemende ziekenhuizen zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant aangevuld met aansluitvoorwaarden, architectuur en uniforme toestemming van patiënten.

Meer toepassingen voor XDS

Een stuurgroep, opgezet door Sigra, zet zich in voor de verdere ontwikkeling van de architectuur. Sigra stemt af met onder andere Twiin en andere regio’s. Sigra kijkt ook naar een mogelijke uitbreiding van de toepassing, bijvoorbeeld voor de geboortezorg en langdurige zorg.

Ook gebruik maken van XDS? Mail naar servicemanagement@sigra.nl.

 

Zie ook

Twiin.nl
Handreiking Interoperabiliteit tussen zorginstellingen

Meer informatie