Rol van Sigra

Sigra ondersteunt zorgaanbieders en zorgverleners in de regio Amsterdam en Amstelland bij de aansluiting op, en de ingebruikname van, het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Wij zetten ons in voor verbetering van het beheer. Wij luisteren naar de wensen en knelpunten bij zorgverleners en zorgaanbieders. Deze gebruiken wij om LSP verder te ontwikkelen.

Aangesloten organisaties

Alle apotheken en vele huisartsenpraktijken zijn aangesloten op het LSP evenals de Huisartsenposten in Amsterdam. Ook zijn een groot aantal ZBC’s aangesloten, een VVT instelling, GGZ organisatie en een jeugdzondheidszorgorganisatie. Andere zorgaanbieders zitten in het aansluitproces, waaronder Atalmedial. 

Voor een goede medicatieoverdracht is het van belang dat alle zorgaanbieders de aansluiting op het LSP realiseren. Ook in de keten van de Acute Zorg en Met spoed beschikbaar, draagt de uitwisseling van medische en medicatiegegevens bij aan een snelle overdracht.

Convenant Digitaal Verzenden Medicatievoorschrift via het LSP

Daarnaast worden recepten nu ook vanuit de tweede lijn digitaal verzonden. Dit betekent dat de specialisten recepten via het LSP kunnen verzenden naar apotheken. Sigra heeft samen met partijen de werkwijze, taken en verantwoordelijkheden daarvoor opgesteld. Die zijn te vinden in het Convenant Digitaal Verzenden medicatievoorschrift via het LSP

Aansluiten LSP

Naast gebruikersondersteuning faciliteren wij het aansluitproces op het LSP. Overweeg je als zorgverlener of zorgaanbieder een aansluiting op het LSP of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Cunera van der Linden, regio coördinator LSP, cvdlinden@sigra.nl. Of bekijk de aansluitassistent van Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Voor meer informatie kun je ook mailen naar servicemanagement@sigra.nl.

Toestemming patiënten

Begin alvast met het vragen van toestemming aan patiënten. Dat kan ook als nog niet het hele aansluitproces is doorlopen. Medische gegevens kunnen namelijk pas uitgewisseld worden wanneer de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven en dit is vastgelegd in het XIS. Toestemming kan op drie manieren, mondeling, schriftelijk en digitaal.

Zie ook: 
VZVZ.nl
Volgjezorg.nl 

logo-met-spoed-beschikbaar-

Met Spoed Beschikbaar


Het is belangrijk dat zorgverleners patiëntgegevens onderling delen om de patiënt snel de juiste zorg te kunnen verlenen op de juist plek. Vooral als het om acute zorg gaat. In het programma ‘Met Spoed Beschikbaar’ werken partijen samen om digitale gegevensuitwisseling in de acute zorg versneld te realiseren. Dit zijn de landelijke branche- en beroepsorganisaties van de betrokken acute zorgaanbiedersPatiëntenfederatie Nederlandhet ministerie van VWS, Zorgverzekeraars NederlandVZVZ en Nictiz Door betere gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt.

De doelstellingen van het programma Met Spoed Beschikbaar ondersteunen de ambities van Amsterdam Vitaal & Gezond en in het bijzonder die van de coalitie Acute Zorg.