Goede samenwerking en afstemming

We bevorderen, in vijf bijeenkomsten per jaar, kennisdeling en inspireren elkaar rond Leren en Ontwikkelen, we streven naar een goede samenwerking, afstemming en een gezamenlijke vraagarticulatie aan het mbo- en hbo-onderwijs.

 Thema's:

De thema's die we bespreken zijn: regionale Strategische Opleidingsplanning (rSOP), verbinding met skillsbased arbeidsmarkt, maatwerk, deelcertificaten, agendering bijeenkomsten “Toekomstbestendig Opleiden” en voortgang en start ontwikkelcoalities.  

Meer informatie