Zes redenen om deel te nemen

  1. Technologische ontwikkelingen gaan snel; blijf op de hoogte.
  2. Ontvang handreikingen om technologie en digitalisering te implementeren en in te bedden binnen jouw eigen organisatie.
  3. Compleet: van strategische visie, processen, competenties en vaardigheden en leiderschap.
  4. Vraaggericht: net gestart met technologie of al geëxperimenteerd; alle organisaties nemen deel op hun eigen instapniveau.
  5. Deelname is kosteloos. 
  6. Samen met onderwijs, organisaties en ondersteunende partners.

Aanmelden

Heb je vragen of wil je deelnemen? Stuur uiterlijk 22 december een bericht naar innovatielab@sigra.nl.

Bekijk de flyer voor meer informatie.  


 

Meer informatie