Samen aan de slag

Als verzorgende, verpleegkundige, verpleegkundig specialist of begeleider je stem laten horen. Zelf beslissen als het over jouw vak gaat. Meepraten, meebepalen en invloed uitoefenen. Het maakt de kwaliteit van zorg én de tevredenheid over het werk beter. Daarom hebben twee beroepsverenigingen en vijf werkgeversorganisaties een Landelijk Actieplan Zeggenschap en Veerkracht opgesteld. Een gezamenlijk plan om de professionele zeggenschap van zorgprofessionals merkbaar te verbeteren. Het ministerie van VWS stelt financiering beschikbaar voor zorgorganisaties.

Verbinding met Sigra Actieprogramma behoud

Sigra ondersteunt dit landelijke initiatief van harte. Zeggenschap is een belangrijk thema binnen het Actieprogramma behoud. Zorgorganisaties kunnen met hun eigen actieplan en de subsidie aan de slag binnen de actieleernetwerken van het Actieprogramma behoud.

Subsidie aanvragen

Het streven is dat het subsidieloket van VWS van 9 – 23 september 2022 opengesteld wordt. Na toekenning van subsidie, krijgt een organisatie een jaar de tijd om met het ingediende actieplan aan de slag te gaan. Het gaat per subsidieaanvraag om een impuls van maximaal 50.000 euro. De subsidies worden verdeeld over organisaties van verschillende werkvelden van de zorg.

Zorgorganisaties kunnen nu al hulp krijgen op weg bij het voorbereiden van een aanvraag voor hun lokale actieplan. Meer informatie hierover vind je hier.