Een pluim voor de twee personen die de samenwerking op zich nemen

Manja de Jonge en Femke de Streek zijn de trekkers in de regio als het gaat om deze ketensamenwerking. Manja, manager cliënten service bureau bij Cordaan:

‘Wij kijken over de grenzen en de schaduw heen van onze eigen organisatie om het echt beter te doen voor die kwetsbare Amsterdammer. Femke en ik hebben elkaar gevonden op het vlak van data gedreven sturen. Niet op onderbuikgevoel maar op feiten en cijfers.’

Femke de Streek is vijf jaar transferverpleegkundige geweest. Als teamleider transferzorg bij OLVG heeft ze sinds 2021 de samenwerking met Manja geïntensiveerd. Samen zijn ze in de data gedoken om de ketenzorg voor de Amsterdammer te verbeteren. Femke:

‘Manja is een snelle denker die altijd het belang van de patiënt vooropstelt in de ketensamenwerking. Hiermee houdt ze mij scherp en zo vinden we steeds nieuwe punten om in de keten op basis van objectieve data te verbeteren.’

Behalve dat ze trots zijn op de samenwerking van de tien grote zorgorganisaties zijn zij ook erg trots op de samenwerking die ze met elkaar hebben. Manja:

‘Het aller trotst ben ik op mijn samenwerking met Femke. We ademen samen de zelfde passie en gedrevenheid om het beter te doen voor onze patiënten/cliënten. Mijn werk is hierdoor zoveel waardevoller en leuker geworden. Femke, dank hiervoor.’

Zo is het ooit begonnen

De samenwerking is tien jaar geleden begonnen met een Sigra transferoverleg met alle leden van Sigra die te maken hebben met de transferzorg. Daarnaast zijn Cordaan, OLVG, Amsta en Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) een samenwerking gestart met het uitwisselen van data. Cordaan ontwikkelde het dashboard. Deze samenwerking is vervolgens uitgebreid met andere verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en andere ziekenhuizen in de regio Amsterdam.

In 2018 zag Manja de kans om middels Business Intelligence (BI) en Artifical Intelligence (AI) iets te gaan doen met de grote beschikbaarheid aan data die we in de stad hebben. Manja:

‘Ik ben er ongelofelijk trots op dat Cordaan me in de gelegenheid heeft gesteld (middelen en mankracht) om samen met een klein data-bedrijf het eerste dashboard te ontwikkelen en te implementeren.’

Het dashboard is doorontwikkeld en later in beheer bij Sigra gekomen. Het mooie is dat na tien jaar de zorgorganisaties zelf de samenwerking opzoeken en elkaar weten te vinden. Deze samenwerking is nu een groot bestuurlijk overleg in Amsterdam.

Self-Service BI blijft in ontwikkeling

Sigra verzamelt de data en zorgt dat deze beschikbaar is voor (geautoriseerde) gebruikers. Ook bespreken we met de deelnemers hoe we de dienst verder kunnen ontwikkelen. Mail voor meer informatie naar servicemanagement@sigra.nl.

 

Meer informatie