Programma

De volgende sprekers hebben we hiervoor uitgenodigd:

  • Christine Dedding, associate professor Participatie & Co-creatie bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van Amsterdam UMC. Christine neemt ons mee in haar onderzoek ‘Doing eHealth Right’, waarbij de focus niet ligt op de (digitale) vaardigheden van patiënten en zorgverleners maar juist op de innovatieve oplossingen op systeemniveau.
  • Tess den Uyl: Research consultant VicarVision. VicarVision heeft emotie analyse software ontwikkeld waarmee gezichtsexpressies te detecteren zijn. Tess licht 10 oktober toe hoe VicarVision deze software heeft doorontwikkeld voor de zorg- en welzijnssector. Bijvoorbeeld door deze software te gebruiken in een zorgrobot voor ouderen om gezond ouder worden te bevorderen. De zorgrobot signaleert met de software de non-verbale signalen van de ouderen waardoor gepersonaliseerde gedragsveranderingen voorgesteld kunnen worden.
  • Steven van de Vijver, huisarts werkzaam bij de afdeling Huisartsgeneeskunde in het OLVG ziekenhuis in Amsterdam en bij Amsterdam Health & Technology Instituut. Steven gaat in op het project HealthEmove om ongedocumenteerden hun eigen (medische )data te geven in een persoonlijk datakluisje. Op dit moment is het een groot probleem dat deze mensen die op allerlei verschillende locaties verblijven in korte tijd binnen Nederland en Europa geen medische continuïteit en/of geschiedenis hebben. Dit initiatief is gestart samen met OLVG, Rode Kruis, Dokters van de Wereld, Patients Know Best (PGO), Kruispost en ondersteuning gemeente Amsterdam.

 

Aanmelden

De toegang tot dit evenement is gratis. Registratie is vereist.
Je kunt je hier aanmelden.

Meer informatie

Sigra organiseert samen met ahti, Amsterdam AI, de Rabobank, ROM InWest de Zorg2025 bijeenkomsten. Deze ontmoetingsmiddagen zijn gericht op het samenbrengen van zorg- en welzijnsinnovators en professionals, bedrijfsleven, onderzoekers en kennisinstellingen op het gebied van gezondheid en preventie. Het uitgangspunt is om kennis, nieuw onderzoek en innovatieve toepassingen te delen.