Meer tijd en middelen beschikbaar

Recentelijk is de subsidieperiode verlengd en hebben we een jaar langer de tijd om de digitale oplossingen op de werkvloer te implementeren. Die tijd kunnen we goed gebruiken om onze zorgverleners goed verder te helpen, want er is nog heel veel te doen. Ook heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport extra geld beschikbaar gesteld voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De financiering is bestemd voor de extra kosten voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg en voor het gebruik tot en met 2024. Lees daar meer over op babyconnect.org. 

Meer informatie? 

Meer weten over Babyconnect? Neem dan contact op met Milo Kreuk.

moeder kind

Babyconnect 


In de regio zijn zeven verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) met circa tachtig zorgaanbieders georganiseerd in het gezamenlijke project Babyconnect van Elaa en Sigra. Samen maken we het digitaal delen van medische gegevens binnen de geboortezorg tot het nieuwe normaal.
Lees meer over Babyconnect op sigra.nl