Kijken waar je vonkjes ziet

We worden ontvangen in de gezellige verbindingsruimte door Halina Goelamohammed (bewoner), Mariska van Cutsen (manager zorg & begeleiding) en Sabrina van den Esschert (community builder/coach). De locatie is twee jaar geleden geopend. Mariska:

‘We  hebben al heel wat rondleidingen gehad. Halina is inmiddels al een ervaren gids. Wij trainen samen met de bewoners nu ook een team in wording op een andere locatie in Amsterdam Noord’.

Sabrina vult aan:

‘Wij hebben het niet over cliënten, maar over bewoners. Voor ons zijn vragen als ‘wie ben je als mens, waar ligt je talent, wat wil je in de wijk laten zien?’ de basis van waaruit wij werken. Daarmee kom je in contact met de bewoners met en zonder (lichte) verstandelijke beperking. Je kijkt waar je vonkjes ziet bij mensen en daar speel je op in’.
 

ABCD-methodiek

De samenwerking tussen Philadelphia en wooncorporatie de Alliantie is zes jaar geleden gestart. Dit gebouw is twee jaar geleden geopend, vanaf de eerste dag is het  community building concept aan de hand van de ABCD-methodiek uitgewerkt. In 24 appartementen van de 138, gespikkeld door het gebouw bij voorkeur op de hoekwoningen, wonen mensen van Philadelphia.  De deur voor de bewoners van dit gebouw is 24 x 7 open. Het hoofddoel is ervoor te zorgen dat mensen zich in de maatschappij kunnen bewegen. Er zitten negen coaches in het begeleidingsteam. Er moet een indicatie zijn voor inzet personeel. Verder mag iedereen overal gebruik van maken, mits je bewoner bent van de locatie Buiksloterham.

Sabrina:

‘In het begeleidingsteam zoeken we naar mensen die op een andere manier kijken, de meesten hebben geen zorgachtergrond. Vooral belangrijk is het vermogen tot reflectie, een open houding hebben, nieuwsgierig zijn. We hebben veel ‘pas op de plaats’-gesprekken. Wat ook heel belangrijk is, is dat je moet kunnen uitstappen (uit een situatie of een opgebouwde verbinding/relatie). Uiteindelijk gaat het er om dat de interactie in de community zelf plaatsvindt en dat je daar als coach niet meer voor nodig bent.’

Buurtschuur en wasbar

We vervolgen onze rondleiding naar de buurtschuur. Bewoners en ook mensen uit de buurt kunnen hier langs komen om bijvoorbeeld hun fiets te (laten) maken. Betaling voor diensten gebeurt middels wederdiensten als een taart bakken o.i.d. De laatste ruimte die wij bezoeken is de wasbar. Hier vinden – behalve wasjes draaien – ook veel andere activiteiten plaats, zoals cursus gebarentaal, de dartbordclub en dagbestedingsactiviteiten. En dagelijks wordt hier de lunch gemaakt voor bewoners die dat willen. Ook dat kan als wederdienst gezien worden.

‘De wasbar en de buurtschuur zitten echt in het community concept’,

aldus Mariska. Zij vertelt dat het boek ‘Altijd nieuw gedoe’ een belangrijke bron is geweest om dit concept in te voeren. Ook via de website van Joop Hofman: www.rodewouw.nl/home/community-building/ kun je veel informatie én digitale scholing krijgen over community building en hoe je dit in de praktijk kunt brengen. Gevoed met deze praktische informatie en mooie beelden op ons netvlies gaan we weer huiswaarts. 

vrouwen met hoofddoek lachen

Meer over de ABCD-methodiek

Het overkoepelende doel van Asset-Based Community Development (ABCD) is het van binnenuit werken aan een in economisch, cultureel en sociaal opzicht leefbare buurt, door sociale relaties tot stand te brengen en onvermoede capaciteiten van bewoners, organisaties en instellingen binnen de lokale gemeenschap te mobiliseren.

Meer informatie