Samenwerken in de regio Amstelland Meerlanden

Uitkomst van de gesprekken is onder andere dat er consensus is over het bij elkaar brengen van Amstelland en Meerlanden op bestuurlijk niveau als afvaardiging voor de regio in de nieuwe vereniging. Ook vindt men het belangrijk om ‘het gezamenlijke’ in de regio Amstelland Meerlanden te definiëren. Zijn dat de inhoudelijke thema’s? Of de regionale focus cq. speerpunten? Of zijn het de procesafspraken (‘zo willen wij samenwerken in de regio’). Vraag die allen bezighield is ‘wat doen we straks op provinciaal niveau en wat doen we in de regio (of zelfs subregio)?’. Het definiëren van ‘het gezamenlijke’ is een proces waar we samen de tijd voor gaan nemen. Later in het jaar wordt bekend wie aan de bestuurstafel gaan deelnemen.
 

Opvolger Roel de Bruijn

Roel de Bruijn, voorzitter van de regiobestuurstafel Amstelland-Meerlanden, gaat in de zomer van 2022 met pensioen. De opvolger zal beide deelregio’s goed moeten kunnen vertegenwoordigen. Een mooie uitdaging die Roel de Bruijn samen met de Saskia Schalkwijk, directeur Sigra, verder oppakken.