Meer mogelijkheden voor aanvragen

RegioPlus is druk bezig met alle voorbereiding voor de verlening. Het doel van RegioPlus is om het aanvraagportal voor nieuwe opleidingsactiviteiten in het schooljaar 2023-2024 vanaf 1 augustus 2023 open te stellen. Met deze regeling kunnen bestaande aanvragen worden verlengd, en nieuwe aanvragers kunnen een subsidieaanvraag indienen. Voor het nieuwe studiejaar is het plan om samenwerking rond opleiden te bevorderen door middel van een tegemoetkoming. Specifiek voor zorgaanbieders in de wijkverpleging komt er zelfs een extra tegemoetkoming voor samenwerking.

Openstelling SectorplanPlus TAZ Z&W 2023-2024

Naar verwachting zal de aanvraagperiode voor de subsidie lopen van 1 augustus tot en met 31 augustus 2023. Uiterlijk half juli zal het ministerie van VWS hier definitief over beslissen. Dan worden ook meer details en de voorwaarden bekendgemaakt over hoe de aanvragen voor samenwerking en voor samenwerking in de wijkverpleging kunnen worden ingediend.

Begin nu met inventariseren

Het advies aan organisaties is om nu alvast te inventariseren hoeveel deelnemers naar verwachting gaan beginnen met opleidingsactiviteiten in het komende, nieuwe schooljaar. Ook is het belangrijk om te inventariseren welke samenwerkingen rond opleiden er zullen zijn, zodat je in aanmerking kunt komen voor de extra tegemoetkoming.

 

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op: 

  • nieuwe instroom;  

  • met ontslag bedreigde werknemers,  

  • behoud van medewerkers (vanaf tijdvak vier); 

  • opscholing via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.


Sigra ondersteunt zorg- en welzijnsorganisaties binnen de Sigra regio bij het aanvragen en verantwoorden van deze subsidie.
 

sectorplanplus

Meer informatie