Verlenging van bestaande opleidingstrajecten voor SectorplanPlus 22-23

Organisaties die al een subsidie hebben gereserveerd in het huidige programma (SectorplanPlus 22-23), kunnen een verlenging aanvragen voor bestaande opleidingstrajecten in het schooljaar 2023-2024. Deze verlenging is alleen van toepassing op activiteiten A en B die al zijn gestart in 2022-2023. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen arbeidsorganisaties de einddatum van het opleidingstraject vóór 1 oktober 2023 aan te passen in het portal.

Geen garantie voor maximale subsidie bij verlenging

Belangrijk om te weten is dat het verlengen van de registraties geen garantie biedt voor het ontvangen van de maximale subsidie. Dit hangt af van het beschikbare subsidiebudget op landelijk niveau en het aantal aanvragen voor verlenging. Voor lopende activiteiten van categorie C is deze verlengingsmogelijkheid niet van toepassing; deze blijven subsidiabel tot en met 31 augustus 2023.

Webinar: alle ontwikkelingen rondom SectorplanPlus toegelicht

Ontdek alle ontwikkelingen rondom de SectorplanPlus-subsidies tijdens ons webinar op maandag 31 juli van 13.30 tot 14.30 uur. We bespreken SectorplanPlus-TAZ 23-24 en de verlenging van 22-23.

Stel je vragen via de chat tijdens het online event, we geven direct antwoord of reageren later via onze gebruikelijke kanalen.

Klik hier om deel te nemen aan het webinar vanaf 13.30 uur op maandag: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGNjYTJmZjMtNDU4OC00MDE1LThlY2QtOTJhNzI1NTAxMzYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218f26028-b53b-4cb2-bcef-a333844d69c0%22%2c%22Oid%22%3a%22fcf25a9e-b79e-4164-afe9-f9ce79a08a47%22%7d

Kun je er niet bij zijn? Geen probleem. We nemen het webinar op en delen achteraf de link, zodat je het op een geschikt moment kunt beluisteren.

SectorplanPlus

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt werkgevers in zorg en welzijn een meerjarige subsidie genaamd SectorplanPlus aan. Deze subsidie heeft als doel actief bij te dragen aan opleidingsprojecten die zich richten op:

  • Het aantrekken van nieuwe medewerkers.
  • Het ondersteunen van werknemers die met ontslag geconfronteerd worden.
  • Het behouden van huidige medewerkers (vanaf tijdvak vier).
  • Het bevorderen van opscholing door middel van kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.


Binnen de Sigra-regio biedt Sigra ondersteuning aan zorg- en welzijnsorganisaties bij het aanvragen en verantwoorden van deze subsidie.

sectorplanplus

Meer informatie