Pilot is opgestart

Inmiddels hebben wij samen met het Nova College, een zorginstelling in Hoofddorp en Young Society de mogelijkheden in kaart gebracht en is er een pilot opgestart. De opties die besproken zijn, is o.a. het aanbieden van een wellness activiteit en/of maaltijd aan zorgmedewerkers op de campus in Hoofddorp. Ook zijn er afspraken gemaakt over het inzetten van studenten die gedurende een bepaalde periode vrijwilligerswerk kunnen verrichten. In juli praten wij verder om de gemaakte afspraken verder te concretiseren in inhoud en tijd. Het uiteindelijk doel is om de pilot verder op te kunnen schalen naar meerdere zorginstellingen in de regio.

Hulpverlening in (crisis)situaties door vrijwilligers

In samenwerking met het Rode Kruis is een concept plan ontwikkeld ten aanzien van het bieden van hulpverlening in (crisis)situaties door vrijwilligers om de druk te verlichten en de zorg continuïteit te helpen waarborgen. Dit concept plan wordt in de maand juli binnen het Rode Kruis ter goedkeuring voorgelegd. Wij verwachten hierna uitsluitsel te kunnen geven over het vervolg en de invulling.