Wat betekent dit in de praktijk?

Soms verwijst een ziekenhuis een patiënt naar een ander ziekenhuis. Via Twiin kunnen zij de informatie uitwisselen. De patiënt hoeft niet meer met cd’s of papier te slepen. En zichzelf opnieuw te registreren in het nieuwe ziekenhuis. Hiermee verbeteren we de zorg voor de patiënt en verminderen we de registratielast voor de zorgprofessional.

Maar dit lukt alleen als de verschillende zorgaanbieders volgens het Twiin Afsprakenstelsel werken. Deze afspraken zorgen er namelijk voor dat de verschillende zorgnetwerken en applicaties die zorgaanbieders gebruiken met elkaar kunnen communiceren. Zo zorg je dat gegevens beschikbaar zijn voor landelijk zorgbrede toepassingen.
 

Waaruit bestaat het Twiin Afsprakenstelsel?

Het Twiin Afsprakenstelsel bestaat uit een set afspraken, procedures en regels op het gebied van onder meer beheer, toepassingen en techniek. Hierin staat beschreven hoe de deelnemers met elkaar samenwerken en welke verantwoordelijkheden ze daarbij hebben. Het Twiin Afsprakenstelsel bevat ook een architectuur. De architectuur bevat onder andere ontwerpen en implementatiewijzers. Daarnaast heeft Twiin een vertrouwensmodel uitgewerkt dat borgt dat gegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld kunnen worden. 


Wat moet ik nu doen? 

Als je op het punt staat een nieuw informatiesysteem of uitwisselingssysteem te selecteren of om nieuwe samenwerking te starten, is het raadzaam om het Twiin Afsprakenstelsel als leidraad te gebruiken. Die vereenvoudigd de selectie, implementatie, ingebruikname, beheer en kans op een systeem die gereed is voor een landelijke dekkende infrastructuur.


Belangrijke onderdelen van het afsprakenstelsel


Bekijk het Twiin Afsprakenstelstel online op de website van Twiin en neem de afspraken mee in je beleid. 

Meer informatie

Over Twiin

Twiin is een landelijk programma waarmee ziekenhuizen digitaal gegevens kunnen uitwisselen, met als doel 'de juiste informatie, op de juiste plek op het juiste moment voor zorgverlener en patiënt'. In plaats van gegevens op te vragen via fax, post of dvd, kan een zorgverlener een tijdlijn opvragen met beschikbare informatie van de patiënt. Sigra zit als initiatiefnemer in de kopgroep van dit landelijke project. Lees daar meer over op onze website.