Tips en middelen voor organisatie, team en individu. 

De toolbox bevat concrete tips en middelen ingedeeld in preventie, acute mentale overbelasting, chronische overbelasting en nazorg. Achter ieder onderdeel staan concrete tips en middelen op het niveau van organisatie, team en individu. 

Bekijk de Toolbox pyschosociale opvang zorgmedewerkers