In de eerste helft van het jaar is er middels een reeks impactsessie, begeleid door Sigra, voor het programma G’oud een gezamenlijke strategie ontwikkeld. En nu zullen deze projecten bijdragen aan deze strategie.

Gezamenlijk bestuurlijk overleg

Op 1 juli vindt er met bestuurders van Zaanstreek én Waterland voor het eerst een gezamenlijk bestuurlijk overleg plaats over het programma G’oud. Dit is een fantastische mijlpaal, want op deze manier wordt het programma nog breder gedragen.
 

Meer over G'oud

In Zaanstreek-Waterland, één van de Sigra regio’s, zijn veel organisaties met en voor ouderen actief. Deze hebben allemaal te maken met uitdagingen én kansen, bijvoorbeeld personeelstekort en digitalisering. Om die ontwikkelingen goed aan te pakken is er een regionale samenwerking gestart: G'oud in Zaanstreek-Waterland. 

Meer informatie