Hoe houden we het verbeteren van de digitale vaardigheden op de agenda?

Borging is namelijk nooit klaar, omdat het ontwikkelen van digitale digitale middelen doorgaat. Techniek blijft zich doorontwikkelen en er komt nieuwe software bij. Tijdens de bijeenkomst bespreken we de borgingslijst die helpt om digitale vaardigheden een duurzame plek te geven. Deze is ook te vinden in ons eMagazine digitaal vaardig.

Het bericht gaat na de afbeelding verder. 

borgingslijst

Ervaringen uit de praktijk en in gesprek met elkaar

Mariska van Elen (Kennemerhart), Carine de Waart (Kentalis) en Ronald van Tol (Zonnehuisgroep Amstelland) delen hun successen:

'Er is een innovatie raad waar de digicoaches deel van uit maken. Digicoaches brengen nieuwsbrieven uit, er is een digicoaches helpdesk, de digicoaches hebben een vaste locatie en ze zijn herkenbaar door het dragen van een paars T-shirt met tekst erop. Ook lopen ze op afdelingen rond en hebben ze een vragenpost herkenbaar met een Beach vlag. Dit alles om de digicoaches meer gezicht te geven. En het werkt.' (Ronald van Tol)

'Door Corona zijn veel workshops online georganiseerd. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden. De grootste push komt vanuit de i-Coach en de positionering ervan. Zij zijn toegankelijk en werken samen met ICT. Er is een open spreekuur waar medewerkers steeds meer gebruik van maken.' (Carine de Waart)

Wat erg succesvol bij Kennemerhart is geweest is dat elke digicoach een 2-daagse training heeft gevolgd. Niet over de inhoud maar juist op die coachingsvaardigheden. Hoe ontdek je waar iemand echt tegenaan loopt? Hoe ontdek je de digistarter?' (Mariska van Elen)

Een aantal uitkomsten van de break-out sessies

Tijdens de break-out sessies kijken deelnemers naar hun eigen organisaties en gaan ze met elkaar daarover in gesprek. We delen drie uitkomsten: 

  • Om het verbeteren van de digitale vaardigheden te borgen zou het eigenlijk vanuit de Raad van Bestuur al op de agenda moeten staan. Neem ontwikkeling van digitale vaardigheden op in je visie, missie en strategie.
  • Denk na aan wie je het verhaal vertelt. Een technisch verhaal vanuit ICT zou op een toegankelijke manier vanuit de digicoaches doorvertaald kunnen worden om de gebruikers echt te bereiken. 
  • Kijk bij elk project of het wenselijk is om er een digicoach bij te betrekken. Of bedenk of digitale vaardigheden hier een onderdeel is.
Zorgprofessional met tablet

Waarom een netwerk Digitaal vaardig?

Vanuit Sigra en Samen voor Betere Zorg is een inventarisatie gedaan onder leden naar het verbeteren van de digitale vaardigheden. Daaruit is het eMagazine ‘Samen digitaal vaardig in zorg en welzijn’ voortgekomen. Door velen is de behoefte uitgesproken om elkaar te ontmoeten, kennis te delen en geïnspireerd te worden. Sigra en samen Voor Betere Zorg zijn daarom in 2021 gestart met het faciliteren van bijeenkomsten. De eerstvolgende bijeenkomst is online op 16 juni van 13.00 tot 15.00 uur. Lees daar meer over of meld je direct aan. 

Meer informatie