Elektronische zorgdossiers sluiten niet op elkaar aan

Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen vaak te maken met onvolledige overdrachten, overdrachten die te laat binnenkomen en in sommige gevallen is er zelfs helemaal geen overdracht beschikbaar. Dat komt doordat verschillende elektronische zorgdossiers niet op elkaar aansluiten. Er wordt in de verpleegkundige overdracht gebruik gemaakt van verschillende termen en vrije tekst. Gegevens die ze bij de overdracht ontvangen, kunnen ze niet altijd hergebruiken. Dit brengt de continuïteit van zorg in gevaar. Het overtypen van gegevens, al dan niet in andere termen, is foutgevoelig.

Met eOverdracht worden afspraken gemaakt over de informatiestandaard zodat verpleegkundigen in het hele land dezelfde gegevens en taal gebruiken. 

Samen met verpleegkundigen

Bij de projecten worden verpleegkundigen betrokken, want zij gaan leren werken met de nieuwe informatiestandaard. Joyce: “We zijn lang bezig geweest met de voorbereidingen, maar ik ben blij dat we nu eindelijk kunnen werken aan een resultaat waar de verpleegkundigen en natuurlijk onze cliënten iets aan gaan hebben.”

Sigra ondersteunt het samenwerkingsverband met projectleiding en technische coördinatie. Het project loopt tot eind 2022.