Stedelijke samenwerking sociale basis

Acht welzijnsorganisaties (Civic, Combiwel, DOCK, Dynamo, Eigenwijks, De Sociale Maatschap, Swazoom en Venzo) werken hierbij samen. Zij hebben de gezamenlijke ambitie om de sociale infrastructuur, binnen de Amsterdamse stadsdelen waarin zij actief zijn, te verstevigen. Dit doen zij door de kracht, de energie en het initiatief van buurten te mobiliseren. Informele netwerken en bewoners zijn hierbij direct betrokken.

De welzijnsorganisaties hebben het initiatief genomen om een ontwikkelagenda op te stellen. De agenda gebruiken we om inzicht te hebben in de te maken keuzes en oplossingen die nodig zijn om de ambitie te realiseren.

De hoofdthema’s in de ontwikkelagenda zijn:

  • Vergroten bijdrage van de sociale basis aan de opgaven voor de gemeente Amsterdam.
  • Vakmanschap: vergroten kwaliteit en legitimiteit sociale basis.
  • Versterken organisatie sociale basis in de stadsdelen.
     

Stedelijke samenwerking jongerenwerk: Samen voor Jongeren Amsterdam

Zes jongerenwerkorganisaties (Combiwel, Dock, Dynamo, perMens, Swazoom en The Mall ) hebben de handen inéén geslagen en werken zo nog meer Samen voor Jongeren in Amsterdam (naam van het netwerk). Jongerenwerk, straathoekwerk en de preventie van jeugdcriminaliteit is belangrijker dan ooit. Deze zes organisaties hebben samen met de gemeente vanuit het programma Positief Perspectief daar een gezamenlijke prioriteit van gemaakt. De projecten waar dit netwerk samen met de gemeente en andere betrokken partijen aan werkt, zijn:

  • Jongerenwerk in school;
  • Versterken meidenwerk;
  • Jeugd en veiligheid;
  • Online weerbaarheid;
  • Jongerenwerkgelegenheid

Wat is de sociale basis ?

De sociale basis is een breed en laagdrempelig aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk, om zelfredzaam te zijn, talenten te ontwikkelen en mee te doen in de stad. Op initiatief van Amsterdammers, professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties of door de gemeente georganiseerd.

Wat is jongerenwerk en straathoekwerk? 

Jongeren- en straathoekwerkers bieden jongeren perspectief wanneer zij thuis, op school en op werk vastlopen. Ook beschermen ze tegen criminaliteit en uitval. Ze zorgen voor veiligheid en dragen bij aan het welzijn van de jongeren.

Een sterke sociale basis ‘jeugd’ is in alle buurten een noodzakelijke basisvoorziening. De jongeren- en straathoekwerkers vullen elkaar aan, werken samen en zetten zich in voor de jongeren die dat nodig hebben.

Meer informatie