Optimale overdracht

De samenwerking tussen Huisartsenposten Amsterdam en OLVG en leveranciers CompuGroup Medical en Epic is begeleid door Sigra. Afgelopen najaar gingen de organisaties als koploperproject aan de slag in het landelijke programma ‘Met spoed beschikbaar’. Koploperprojecten zijn projecten met regionale coalities van spoedzorgaanbieders die gezamenlijk met hun ICT-leveranciers werken aan de realisatie van digitale gegevensuitwisselingen in de acute zorgketen.

Floor Bos, manager bij Sigra van het team Digitale zorg, is blij met deze mijlpaal. “De kop is eraf voor betere acute zorg in onze regio. Patiënten die bij de huisartsenpost binnenkomen met problemen die zó ernstig zijn dat ze naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis moeten, worden nu digitaal doorverwezen. Dat betekent dat de gegevens meteen in het systeem van de SEH zitten. Met alle ervaringen die we hebben opgedaan gaan we nu opschalen naar de andere ziekenhuizen in de regio.
Tegelijkertijd gaan we verder met de volgende stap van onze plannen om de acute zorg te verbeteren: digitale overdracht vanuit de ambulance naar de SEH.” 

Pim Philipse, teamleider acute zorg OLVG: “Vanaf nu komt de verwijsbrief van de huisartsenpost meteen na verzending digitaal bij ons binnen. Deze wordt, na controle op het BSN van de patiënt, automatisch aan ons patiëntendossier gekoppeld, waardoor alle relevante informatie op één plek staat. Vroegtijdige inzage in de medische informatie van de patiënt en informatie over de urgentie van de situatie is essentieel om de patiënt optimale zorg te verlenen”.

Kees Kanters, huisarts en medisch manager bij Huisartsenposten Amsterdam voegt toe: “Het is een positieve ontwikkeling dat we op deze manier kunnen bijdragen aan een optimale overdracht van patiënten naar de SEH van het OLVG. De patiënt hoeft dankzij de nieuwe digitale verwijzing zelf geen papieren verwijzing meer mee te nemen vanuit onze huisartsenposten naar de spoedeisende hulp en kan nu sneller de juiste zorg krijgen".