Wijkteams jeugd

Ouder- en Kindteams Amsterdam (OKT) zijn de Amsterdamse ‘wijkteams jeugd’, met 22 teams in de wijken, waarin ook de JGZ nauw verweven is. 

Passende ondersteuning

De Ouder en Kindteams Amsterdam bieden ondersteuning en hulp dichtbij. Daarbij hoort dat problemen rondom gezondheid, ontwikkeling, opvoeden, opgroeien, veiligheid en sociaalpsychologische problematiek eerder en sneller worden gesignaleerd.

De ouder- en kindadviseurs, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en jeugdpsychologen zorgen dat bij de eerste vragen en signalen, direct in de eigen omgeving ondersteuning is. De ondersteuning varieert van tips, tot een adviesgesprek, training, of jeugdhulp (inclusief een behandeling van een jeugdpsycholoog). Dit alles is in een team dat in de wijk en op school beschikbaar. De Ouder- en Kindteams benutten actief de eigen kracht van gezinnen en de informele netwerken in de wijk. Als er meer nodig is, verwijst het Ouder- en Kindteam, in overleg met het gezin, tijdig naar specialistische zorg. 

Dit bieden zij

  • Opvoed- en opgroeiondersteuning 
  • Trainingen 
  • Jeugdhulp 
  • Hulp van de jeugdpsychologen 
  • Specialistische jeugdhulp 
  • Hulp bij aanvragen Pgb