Meer over het Jeroen Pit Huis

Het Jeroen Pit Huis levert zorg aan ernstig zieke kinderen en hun gezin. De overstap naar huis vanuit het ziekenhuis blijkt voor deze gezinnen heel moeilijk. Thuis moet de complexe zorg worden voortgezet en ouders zijn daar vaak nog niet voldoende mee bekend. Gevolgen zijn zeer lange opname in het ziekenhuis en veel ongeplande heropname. Nog afgezien van alle stress bij het hele gezin. Doel van een opname in Het Jeroen Pit Huis is een bestendige overstap naar huis. De ouders krijgen daarin ondersteuning en begeleiding van een team van verpleegkundigen, medisch specialisten en pedagogisch werk. Daarnaast is er intensieve samenwerking met zorgverleners van het Amsterdam UMC.