Aanmelden overige bezoekers (niet voor bestuurders)

Dit aanmeldformulier is voor deelnemers van de conferentie. Bestuurders melden zich aan via een ander aanmeldformulier. Zij kregen op 11 oktober een aparte uitnodiging voor de ALV, met daarin een link om aan te melden voor de ALV én de ledenconferentie.