"Data", het goud van onze regio

In onze sector registreren en verzamelen we veel gegevens: waardevolle data. Die data kunnen we veel beter benutten door meer inzichten te creëren en voorspellingen te (laten) doen. Die zijn nodig om in te spelen op de uitdagingen waar we voor staan, zodat we in de toekomst ook goede kwaliteit en continuïteit van zorg en welzijn kunnen garanderen. Tijdens de Sigra Ledenconferentie 2022 staat het beter gebruiken van beschikbare data in onze regio centraal: hoe geven we waarde aan het goud van onze regio?

Programma

13.45 - 14.15 uur - Inloop

14.15 - 15.30 uur - Plenair
Meer zicht op het bruikbaar maken van data voor jouw organisatie én de regio
We informeren je over wat mogelijk is met data: hoe data de zorg toegankelijker maakt en het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen verbetert. Samenwerken in de hele keten en (het delen van) data spelen een cruciale rol in het ontschotten van zorg, om zo ook in de toekomst goede kwaliteit en continuïteit van zorg en welzijn te kunnen blijven bieden. We laten je zien waar wij als regio nu staan en schetsen een droombeeld.

15.30 - 15.50 uur- Pauze

15.50 - 17.15 uur Dataplein 
Ontmoet, leer en laat je inspireren op het dataplein. Je bezoekt er stands van projecten en praktische oplossingen die zich al met slim gebruik van data in de praktijk hebben bewezen. Na een korte presentatie is er voldoende ruimte om vragen te stellen en met elkaar door te praten. We informeren je vooraf over de stands op het dataplein zodat je jouw route zorgvuldig kunt uitstippelen.

Bekijk het overzicht met de onderwerpen op het Dataplein

17.15 - 18.00 uur Netwerkborrel

Netwerk en ontmoeting

Uiteraard is er tijdens de Ledenconferentie en aansluitend bij de borrel ruimte voor ontmoeting en netwerken. 

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Ledenconferentie wordt gecombineerd met een bestuurlijke ALV van Sigra. Deze ALV is onderdeel van het programma van de conferentie. Bestuurders ontvingen hiervoor een aparte uitnodiging met een aanmeldingsformulier. 

 

Sprekers 

Sjoerd van den Heuvel
Sjoerd van den Heuvel Ph.D. is universitair hoofddocent Data Driven Business & People Analytics aan de Hogelschool Utrecht. Ook helpt hij organisaties bij het opzetten en uitvoeren van hun analytische activiteiten. In een interactieve en inspirerende keynote wordt duidelijk  waarom iedere zorg- en welzijnsorganisatie een analytische vertaler zou moeten hebben. Hij gaat in op vragen als: wat is een analytisch vertaler? welke vaardigheden en competenties zijn er nodig? En hoe bouw je een data-gedreven organisatie op met behulp van analytische vertalers.

Vóór zijn werkzaamheden bij Hogeschool Utrecht werkte Sjoerd als senior managementconsultant bij Capgemini Consulting en PostNL, en als Universitair Docent bij de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Twente. Vanuit deze achtergrond begeeft hij zich in al zijn activiteiten continu op het grensvlak van wetenschap en de praktijk: Because that’s where the analytics magic happens!

Maurice van den Bosch
We gaan in gesprek met Met Maurice van den Bosch (CEO OLVG en coalitie Digitale Zorg van Amsterdam Vitaal en Gezond) over hoe data de zorg toegankelijker maakt en het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen verbetert. OLVG speelt een voortrekkersrol bij het toepassen van nieuwe tech- en digitale zorgoplossingen. Maurice vertelt ons hoe samenwerken in de hele keten en (het delen van) data een cruciale rol spelen in het ontschotten van de zorg, om zo ook in de toekomst goede kwaliteit en continuïteit van zorg welzijn te kunnen blijven bieden. 

Sjoerd van den Heuvel en Maurice van den Bosch

 

Aanmelden

NB Beperkt aantal plekken beschikbaar. Sigra-leden hebben voorrang. 

Contact voor meer informatie