Thema van het jaar: #ZieMij

Het thema 'Zie Mij' staat centraal, gericht op erkenning en waardering binnen de zorg- en welzijnssector. Dit thema draait om meer dan het individu. Het gaat erom dat we als samenleving actief samenwerken zodat we niemand over het hoofd zien, of dat nu vrijwilligers, collega’s of inwoners betreft. En dat we elkaar als samenwerkingspartners in de regio blijven zien, waarderen en vasthouden. 

Meer focus op regio’s

Het jaarplan benadrukt de kracht van regionale samenwerking, aangemoedigd door het Integraal Zorg Akkoord. Elk van de vijf deelregio's heeft een eigen regiojaarplan en we doen samen wat samen kan. Door zo te werken staan we én dicht bij onze inwoners en professionals én kunnen we effectiever de uitdagingen in de regio’s aanpakken.

Jaarplan structuur

Het jaarplan is zorgvuldig gestructureerd en omvat een overkoepelend deel plus vijf regionale jaarplannen. Elk regiojaarplan bevat een samenvatting van het regiobeeld, uitdagingen, samenstelling van de regiobestuurstafel en samenwerkingspartners. Je vindt informatie over de samenwerking met zorgverzekeraars en gemeenten rondom het IZA-GALA. Vervolgens lichten wij per regio drie projecten en/of netwerken uit waar de regio trots op is en die als voorbeeld kunnen dienen voor andere regio’s. Tot slot geven we een compleet overzicht van actieve netwerken en projecten in elke regio en verwijzen we, waar relevant, naar sigra.nl voor meer informatie.

Vooruitgang en impact

Sigra's jaarplan 2024 markeert stappen richting vernieuwing en versterkte samenwerking. Samen gaan we de regionale uitdagingen aan, benutten kansen en creëren we een blijvende positieve impact voor iedereen in Noord-Holland. 
 
Lees het jaarplan en ontdek meer over onze gezamenlijke ambities en projecten in 2024.