Samen naar resultaat

De samenwerking werd een commissie. Op 13 januari 1941 richtte meneer van der Spek richtte samen met directeuren van particuliere ziekenhuizen de Contact Commissie der Amsterdamse Particuliere Ziekenhuizen op. Gezamenlijk spraken zij met de gemeente Amsterdam over de gemeentelijke vergoeding voor patiënten. Die was destijds nog maar 1 gulden per dag. De gesprekken leidden tot een mooi resultaat. De gemeente kende op 21 februari 1941 een toeslag toe voor patiënten. 

Alleen samen voor betere zorg en welzijn

In de loop van de oorlogsjaren zochten verschillende organisaties de Contact Commissie op.  Ook zij zagen de voordelen van samenwerking.  De samenwerking ging na de oorlog daarom gewoon door en breidde zich steeds verder uit. De meest uiteenlopende zaken op ziekenhuisgebied kwamen tijdens de bijeenkomsten ter sprake. Bijvoorbeeld het beddentekort als gevolg van de crisis en de oorlog.

Vanaf 1962 officieel een stichting

Vanaf 1962 werd de Contact Commissie een stichting: Stichting Samenwerking Amsterdamse Particuliere Ziekenhuizen (SSAPZ). De stichting die we zoals vandaag nog kennen, begon officieel vorm te krijgen.

In 1982 kreeg het samenwerkingsverband de naam S I G R A

In de loop der tijd sloten verschillende zorgaanbieders zich aan bij dit initiatief. Bijvoorbeeld, in de jaren 70 deden de verpleeghuizen mee. En vanaf 1981 bundelden we onze krachten met de psychiatrie. In 1982 kreeg dit samenwerkingsverband de naam S I G R A, wat stond voor ‘Samenwerkende Intramurale Gezondheidszorgvoorzieningen Regio Amsterdam’.

Sigra als naam, geen afkorting meer

Toen het werkgebied zich uitbreidde naar Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord, Kennemerland en Amstelland-Meerlanden dekte de ‘A’ niet langer de lading. Daarom schrijven we Sigra nu als naam. Met hoofdletter ‘S’. En die staat nog steeds voor Samenwerken. Samen dus. Samen voor betere zorg & welzijn.

Feestje

We kijken terug en blikken vooruit. Afgelopen dinsdag keken we met team Sigra terug in de eigen geschiedenis. Vandaag bestaat het samenwerkingsverband uit meer dan 140 leden. Samen met zorg- en welzijnsorganisaties zijn we druk bezig met het maken van onze gezamenlijke jaarplannen voor 2023. Oh, en intern vieren we ook nog feest. Het 60-jarig jubileum van Sigra vieren we morgen, vrijdag 7 oktober, met team Sigra.

Wil je meer weten over wat Sigra doet?

Bekijk dan de animatie.