Aanmelden

Aanmelden kan via hrsupport@zorgcirkel.com

Een indruk van vorig jaar? Bekijk de video.
 


Meer over het regionale programma Leren is werken werken is leren

Sinds begin 2022 is het regionale programma LWWL voor de regio’s Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord een duurzame samenwerking tussen de ROC’s (regionale opleidingscentrum en de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Voor meer informatie over LWWL verwijzen we je naar deze factsheet. Daar lees je meer over de behaalde resultaten in 2022 en de ambities voor 2023.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je een mail sturen naar sabya@trainingzorg.nl

Sabya van Elswijk
Programmamanager Leren is Werken Werken is Leren  
Programmamanager Transitiemiddelen WLZ Noord-Holland Noord
Strategisch coach Waardigheid & Trots