Terugblik en toekomstvisie

De nieuwe voorzitter, Leon Aarts, en netwerkcoördinator Andrea van der Veen, blikten samen met bestuurders, zorgprofessionals en vrijwilligers terug op het afgelopen jaar en bespraken de toekomst van palliatieve zorg. 
 

Presentaties van lopende projecten

Projectleiders presenteerden de laatste stand van zaken van lopende projecten in de regio. Bekijk de details van deze projecten op palliaweb.nl. De afsluitende netwerkborrel bood gelegenheid tot overleg en bijpraten. 

NPZ- logo 2

Sigra coördineert het netwerk palliatieve zorg Midden- & Zuid – Kennemerland en Amstelland-Meerlanden. Zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties uit deze regio's vormen de netwerken. Lees meer op sigra.nl