Mobiliteitsbeleid van werkgevers

Bij het bereikbaar houden van de stad voor zorg- en welzijnsprofessionals speelt het eigen mobiliteitsbeleid van werkgevers een belangrijke factor. Met een goede reiskostenvergoeding, helder parkeerbeleid, een fietsregeling en goede fietsvoorzieningen kunnen veel belemmeringen worden weggenomen. Breikers helpt werkgevers kosteloos bij hun transitie naar slimme en duurzame mobiliteit door organisaties advies op maat te geven en te begeleiden bij de ontwikkeling en implementatie van mobiliteitsbeleid. Binnenkort wordt er met het HR-netwerk Care van Sigra een gezamenlijk traject gestart. Daarin gaan we met een aantal werkgevers in Amsterdam op zoek naar nieuwe inzichten en oplossingen.

Parkeren

Er zijn dertien Amsterdamse zorginstellingen geïnterviewd over het efficiënter delen van straatparkeervergunningen. Daaruit bleek dat het originele idee van een automatische koppeling, met bijbehorende app voor zorg- en welzijnsmedewerkers, niet volledig aansloot bij de behoefte. De ‘onbenutte capaciteit’ van parkeervergunningen is minder groot dan werd aangenomen. Als bijvangst uit het onderzoek kwamen ook andere behoeften en verbeterpunten naar voren. Hiervan is een rapportage gemaakt en gedeeld met de afdeling Parkeren, zodat het systeem efficiënter kan worden gemaakt.

Zonder Zorgen Hubs

Het idee achter de Zonder Zorgen Hubs is dat er verzamelplekken komen aan de rand van de stad, waar zorg- en welzijnsprofessionals kunnen overstappen op ander vervoer zoals OV, deelfietsen, deelscooters of een shuttlebus. Op die manier kunnen zij hun reis naar werk of huis vervolgen. Voor de pilot Zonder Zorgen Hubs zijn er begin dit jaar twee testdagen geweest met een shuttlebus. Momenteel beraden wij ons op een nuttig vervolg, waarbij wij de verbinding zoeken met bestaande initiatieven. 

Buurthub

De Zonder Zorgen Hub heeft veel raakvlakken met het idee van een Buurthub. De afdeling V&OR van gemeente Amsterdam realiseert deze buurthubs op verschillende plekken in de stad. Buurthubs zijn locaties waar deelmobiliteit geconcentreerd wordt aangeboden. Hier kun je gebruik maken van (elektrische) fietsen, bakfietsen, scooters en eventueel ook deelauto's.
Het aanbod is uitwisselbaar met andere delen van de stad. 

Samen met V&OR onderzoekt Amsterdam Beter Bereikbaar of deelvervoer in een buurt met zorg- en welzijnsinstellingen de mobiliteit van medewerkers kan verbeteren. Deze verkenning willen wij natuurlijk samen met zorg- en welzijnsorganisaties doen. Denk je dat deelvervoer in de buurt van jouw werklocatie handig zou zijn of heb jij andere ideeën voor jou werklocatie? Neem dan contact op via ABB@Amsterdam.nl.