Voorwaarden veilig mailen

In 2019 zette de eerste versie van de NTA 7516 voor veilige e-mail en chatapplicaties een belangrijke stap voorwaarts in onze communicatie binnen de zorg. Deze Nederlands Technische Afspraak (NTA) beschrijft de voorwaarden waaronder er veilig, in lijn met de AVG, gemaild kan worden en bevat concrete aanwijzingen hoe een organisatie hiermee om kan gaan. Toch bracht de certificering in 2022 ons voor uitdagingen die ons waardevolle inzichten hebben gegeven. Als gevolg hiervan was de NTA 7516 sinds mei 2022 niet meer geldig.

Nieuwe energie

Vanaf januari dit jaar is met nieuwe energie de herziening van de NTA 7516 en de ontwikkeling van een bijbehorende NEN-norm aangepakt. Deze stappen zijn niet alleen reacties op de uitdagingen, maar ook kansen om de standaarden te verbeteren en toegankelijker te maken. 

Op de kick-off bijeenkomst op 31 januari, waarbij servicemanager Linda Dekker namens Sigra aanwezig was, zijn de verbeterpunten en de generieke oplossingen, zoals Microsoft en Google, besproken. Eén van de opvallendste opmerkingen was dat de NTA te technisch was en daardoor lastig uitvoerbaar voor kleinere zorginstellingen.

Samen werken aan veilige mail- en chatapplicaties

We nodigen je uit om je aan te sluiten bij de bijeenkomsten voor de herziening van de NTA 7516. We zien hiermee een mooie kans om meer zorgverleners te betrekken, want jullie ervaringen zijn essentieel om de normen toegankelijk en uitvoerbaar te maken. Laten we samen werken aan veilige mail- en chatapplicaties die werken in de praktijk.

Wat betekent deelname?

  • Samen ontwikkelen we een NEN-norm en twee NTA’s: één voor veilige mail en één voor chatapplicaties.
  • Het ontwikkelen van de NEN-norm duurt twee jaar en voor het opstellen van de NTA’s wordt tien maanden uitgetrokken. 
  • Iedere zes weken ontmoeten we elkaar in Delft voor een bijeenkomst van ongeveer twee uur, die je vooraf voorbereidt.

Aanmelden

Door mee te werken, help je actief mee aan het vormgeven van de toekomst van veilige communicatie in zorg en welzijn. Wil je meer weten of wil je je aanmelden voor de bijeenkomsten? Neem dan contact op met Linda Dekker via ldekker@sigra.nl.

Meer informatie