Zo ondersteunt Robot Pepper de zorg

  • Samen met prof. dr. Koen Hindriks van VU Amsterdam hebben we tijdens de eerste coronagolf robot Pepper gebruikt in een gezondheidscentrum. Op eigen initiatief sprak Pepper mensen aan, stelde hij vragen en begeleidde daarmee de bezoekers in het gezondheidscentrum.
  • Met dank aan Fajjaaz Chandoe en Vincent Koeman van VU Amsterdam is Pepper in korte tijd uitgerust met een QR code scanner waarmee hij volledig was toegerust om tijdens de opening van het Louwes Lab gasten te ontvangen zodat er geen wachtrij hoeft te ontstaan. Pepper was populair onder de gasten; er zijn veel selfies met Pepper gemaakt.
  • Pepper is ook ingezet in een ziekenhuis om Patient Reported Outcome Measures (PROM’s) te doen. Dat zijn de vragenlijsten die gebruikt worden om patiëntgerapporteerde behandeluitkomsten te meten. Iets waar de zorgprofessional in de praktijk veel tijd mee kwijt is. Het blijkt dat Pepper dit net zo accuraat doet als zijn menselijke collega’s. We zien dat patiënten ook de hulp van Pepper accepteren.   
     

Ideeën voor de toekomst

Vanwege dit succes willen we Pepper en andere vormen van spraakgestuurde kunstmatige intelligentie verder ontwikkelen. Zo willen we bijvoorbeeld onderzoeken hoe we hiermee patiënten en mantelzorgers thuis kunnen helpen. Met dezelfde soort technologie kan bijvoorbeeld de gezondheid van de patiënt thuis gemonitord en geregistreerd worden. De zorgprofessional heeft daarmee minder administratieve taken en tegelijkertijd is de kwaliteit van de registratie preciezer. Bovendien kan de patiënt langer thuis blijven wonen. Spreekt je dat ook aan?

Ontwikkel dan met ons mee

Om spraakgestuurde kunstmatige intelligentie te verbeteren is samenwerking nodig. Heb jij een idee hoe we samen deze technologie kunnen verbeteren? We horen het graag. Of wil je aansluiten bij al bestaande initiatieven van het Sigra Innovatielab? Neem contact op met het Sigra Innovatielab via innovatielab@sigra.nl.

 

Meer informatie