Er is veel bereikt. Zo is er meer opgeleid, zijn er veel professionals aangetrokken en is ingezet op vitaliteit en behoud van medewerkers voor onze sector. Daarnaast is de regionale samenwerking nog verder versterkt. RAAT heeft landelijk veel initiatieven tot stand gebracht, zie hier een overzicht.

Samen regionaal sterk

Is de krapte op de arbeidsmarkt dan nu opgelost? Nee zeker niet. Ondanks de vele inspanningen is er nog steeds sprake van een krappe arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Sigra blijft dan ook onverminderd inzetten op activiteiten op het gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs. Dit doen we met ons programma ‘Samen Regionaal Sterk’. In het programma werken we aan de hand van drie programmalijnen:

  • Kiezen en Toeleiden
  • Leren en opleiden
  • Werken en Behoud.


Daarnaast zetten we sterk in op datagedreven werken en innovatie. We werken hierin nauw samen met onze samenwerkingspartners vanuit o.a. onderwijs, gemeenten en zorgkantoren. Omdat we geloven in de kracht van ‘samen’. Samen gaan we voor vitale inwoners en professionals in onze regio’s!

Meer informatie

Wil je graag meer informatie over de activiteiten op het gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs. Kijk dan hier.