Ambities voor de toekomst

Regionaal werkgeverschap is een breed thema en raakt zowel aan flexibilisering arbeidsmarkt als ook aan andere thema’s zoals modern werkgever- en werknemerschap, werkplezier, duurzame inzetbaarheid, persoonlijk leiderschap etc. Inmiddels is Agnes gestart met het voeren van de eerste inventariserende gesprekken met bestuurders en HR-managers binnen onze regio om met elkaar helder te krijgen wat de beelden zijn bij regionaal werkgeverschap, waar zit energie op en waar worden kansen gezien voor een bredere samenwerking. Tevens gaan we bij medewerkers peilen waar zij behoefte aan hebben als het gaat om hen te behouden voor de zorgsector. Tenslotte gaat Agnes ook in het land op zoek naar initiatieven op het gebied van regionaal werkgeverschap en onderzoeken of deze initiatieven wellicht ook in onze regio een kans van slagen kunnen hebben.

Agnes: 

'Ik kijk er erg naar uit om de komende maanden met jullie in gesprek te gaan, zodat we eind december helder hebben waar kansen liggen om op voort te gaan bouwen.'