Waarderend vragenstellen helpt om beter in verbinding te komen met de ander

Waarderend ontwikkelen gaat ervan uit dat iedereen een positieve ervaring heeft die helpt bij een verandering. Mensen die nu ergens tegenaan lopen, hebben eerder al grote of kleine successen geboekt. Door ze bewust te maken van hun eigen kracht, voelen zij zich bekwamer en zelfverzekerder. Ook zijn ze dan meer bereid mee te denken over hoe de beste oplossing eruitziet. Vanuit het gezichtspunt van de leidinggevende draait het om deze vraag: hoe kan een medewerker vanuit talenten en bezieling bijdragen aan de organisatie?

Uitgangspunten van waarderend ontwikkelen:

 • Focus op wat (er al wel) werkt 
 • Focus op waar je enthousiast van wordt
 • Focus op kracht in plaats van op gebreken 
 • Deel en waardeer positieve ervaringen 
 • Stel gemeenschappelijke doelen 
 • Waardeer de verschillen in mensen en afdelingen 
 • Evalueer wat goed gaat, waar je meer van wilt 
 • Focus op kwaliteiten in plaats van competenties
   

Samen aan de slag
De twaalf leidinggevenden kregen praktische handvatten om met de waarderende methode binnen de eigen organisatie aan de slag te gaan. Ook werd stilgestaan bij de theorie over het waarderend proces. De deelnemers waren enthousiast over: 

 1. De methode. “Waarderend vragenstellen helpt om beter in verbinding te komen met de ander”, vertelt een deelnemer. De focus leggen op wat goed gaat en vooral het waarderend interviewen was voor de deelnemers een eyeopener. En iets dat ze nu met veel plezier in de praktijk brengen: “Focussen op ‘wat hebben we wél’ is heel krachtig. Je spreekt mensen dan aan op waar hun energie zit”, aldus een deelnemer. 

2.    Het verkrijgen van inzicht in het eigen handelen. De deelnemers leerden om soms stil te staan, in te checken bij de ander en dingen vanuit een waarderende manier op te pakken. Het is goed om uit de waan van de dag te komen en tijd te nemen voor reflectie. Door de deelnemers werd dit als een cadeau ervaren. Een deelnemer: “Het zette me weer meer op scherp en daagde me uit om anders te denken. In plaats van in de waan van de dag mee te gaan, probeer ik meer stil te staan bij hoe we dingen beter kunnen aanpakken en medewerkers meer kunnen betrekken.” Sommigen doen het van nature al, maar vinden de reflectie erover nog steeds waardevol: “Soms doe je het al op een waarderende manier, maar dan nog is het goed om hierbij stil te staan en te zien wat dit oplevert.”

3.    Samen leren. De deelnemers leerden van elkaars verhalen over hoe het toepassen van de theorie in hun organisatie was gegaan. Ze waardeerden het sparren in groepsverband. Ondanks de verschillen in organisaties waren de uitdagingen vergelijkbaar. Een deelnemer: “Het delen van verhalen en successen doet iets. Het werkt verbindend. Het is mooi om in de groep je proces te delen.”

Wat is blijven hangen? 
De deelnemers beleefden in de afgelopen periode wat een meer waarderende blik en manier van handelen brengt binnen de eigen organisatie. Na drie maanden is bij hen vooral blijven hangen dat een kleine verandering in benadering een groot verschil maakt. Zoals een positief geformuleerde vraag stellen: “Soms kan je met het stellen van een simpele vraag het gesprek positief veranderen”, zegt een deelnemer. De vraag ‘wat gaat er goed?’ is heel krachtig. 

De kracht van waarderend ontwikkelen volgens de deelnemers:

 • Het werkt in de praktijk: Collega’s merken dat ik ze op een andere manier benader. 
 • Het maakt mensen enthousiast: Ik ga positiever gesprekken in.
 • Er is de optie om klein en snel te beginnen, bijvoorbeeld door iemand positief te benaderen: Ik leerde om de situatie op een zonnige manier te bekijken of uit te vragen. 
 • Het leidt direct tot een meer intrinsieke betrokkenheid van zorgprofessionals: Ik vraag nu vaker wat een ander ergens van vindt. 
 • Het zorgt voor meer aandacht voor elkaar. 


Benadering met grote meerwaarde
De deelnemers zijn overtuigd van de meerwaarde van een waarderende benadering voor de zorg. Ze zijn enthousiast om deze manier van kijken en bevragen vast te houden. Ze gunnen het hun collega's om hiermee ook aan de slag te gaan. Het zorgt voor meer aandacht en waardering voor elkaar. Dat is binnen de zorg, waarin de mensen het kapitaal zijn, extreem waardevol.