Toestemming geven

Iedereen kan mondeling aan de huisarts, specialist of apotheker aangeven dat zijn of haar medische gegevens ingezien mogen worden via het LSP. Je kunt die toestemming ook online geven via volgjezorg.nl. Informatie over deze procedure is verspreid via een folder en een filmpje. En daar ging het mis. Alles stond in de folder, maar die was best ingewikkeld. Daardoor miste hij deels zijn doel. Een deel van de inwoners van Amsterdam Zuid-Oost begreep het niet. Dat kwam bijvoorbeeld door een andere culturele achtergrond, laaggeletterdheid, doordat Nederlands niet de eerste taal is, of doordat zij minder digitaal vaardig zijn. De mensen in Zuid-Oost herkenden zich bovendien niet in het bijbehorende filmpje.

Luisteren en persoonlijk verhaal vertellen

Cunera van der Linden, LSP regio-coördinator bij Sigra, vertelt: “Toen we ontdekten dat de respons in Zuid-Oost tegenviel, zijn we in gesprek gegaan met de cliënten en zorgprofessionals van Zorggroep MedZZo. Er kwamen allerlei verhalen boven tafel. Zo dachten de meeste mensen dat de zorgprofessionals al lang elkaars gegevens konden inzien. 
Naar aanleiding van alle gesprekken, schreven wij een verhaal over een “inwoner” van Zuid-Oost; mevrouw Trustfull.” Dit verhaal kwam in een folder, speciaal voor Amsterdam Zuid-Oost. Met duidelijke uitleg over het delen van medische gegevens via het LSP. Er kwam ook een filmpje over mevrouw Trustfull.

Verhaal Trustfull

“Met die twee middelen zijn we op pad gegaan”, vertelt Van der Linden. “We zochten de inwoners van Zuid-Oost op en vertelden het verhaal van mevrouw Trustfull. We gingen onder andere naar de vaccinatie-locaties. De 15 minuten die iedereen moet wachten na de vaccinatie, gebruikten we om over mevrouw Trustfull te vertellen. En uit te leggen waarom en waar de mensen toestemming kunnen geven om medische gegevens te delen.
Eigenlijk was het simpel: we hebben eerst goed geluisterd naar de behoefte van de mensen in Zuid-Oost. Die hebben we in het verhaal van mevrouw Trustfull verwerkt, samen met de informatie van VZVZ over het belang van het geven van toestemming. Dat verhaal zijn we gaan delen. Het bleek nu wél binnen te komen bij de inwoners: het leverde 20% meer toestemmingen op in 3-4 maanden. Met elkaar nadenken over de behoeften blijkt beter te werken. Daarmee bereiken we veel meer mensen. Laten we dat blijven doen en onze ervaringen delen!” 

 

Meer informatie via cvdlinden@sigra.nl